ALUEXPO

ÜRÜN GRUPLARI / PRODUCT GROUPS

1. Raw Materials, Primary Metal Products , Semi Finished Products1. Ham Maddeler , Birincil Metal Ürünler , Yarı Bitmiş Ürünler
1.1 Raw Materials, Working Materials, Supplies1.1 Ham Maddeler, İşletme (Yardımcı) Maddeleri
1.2 Primary Metal Products, Remelted Products1.2 Birincil Metal Ürünler, Yeniden Ergitilmiş Ürünler
1.3 Granulates, Powder, Paste, Wool, Foam1.3 Granül, Toz, Pasta, Yün, Köpük Ürünler
1.4 Semi Finished Products, Semi Fabricates1.4 Yarı Bitmiş Ürünler, Ara Üretimler
1.4.1 Rolled Products1.4.1 Haddelenmiş Ürünler
1.4.2 Composite Semi Fabricates1.4.2 Kompozit Ara Üretimler
1.4.3 Sections1.4.3 Profiller
1.4.4 Round Blanks1.4.4 Yuvarlak Taslaklar
1.4.5 Slug1.4.5 Küçük Kitleler
1.4.6 Extruded Products1.4.6 Ekstrüzyon Ürünleri
1.4.7 Rod and Bar1.4.7 Kalın ve İnce Kesitli Çubuklar
1.4.8 Tube1.4.8 Boru
1.4.9 Wire1.4.9 Tel
1.4.10 Die-Forged and Hammer-Forged Components1.4.10 Kalıpta veya Serbest Dövülmüş Parçalar
1.4.11 Impact Extruded Engineering Components1.4.11 Darbeli Ekstrüzyon Ürünleri
1.4.12 Shaped Sheet Components1.4.12 Yassı Üründen Şekillendirilmiş Parçalar
1.4.13 Perforated Sheets1.4.13 Delikli Yassı Ürünler
1.4.14 Plate1.4.14 Levha
1.4.15 Bar1.4.15 Çubuk
1.4.16 Ingot1.4.16 Külçe
1.5 Casting Products1.5 Döküm Ürünleri
1.5.1 High Pressure Die-Casting Products1.5.1 Yüksek Basınçlı Döküm Ürünleri
1.5.2 Low Pressure Die-Casting Products1.5.2 Düşük Basınçlı Döküm Ürünleri
1.5.3 Gravity Die-Casting Products1.5.3 Kokil Döküm Ürünleri
1.5.4 Sand Casting Products1.5.4 Kum Döküm Ürünleri
1.5.5 Continous Casting Products1.5.5 Sürekli Döküm Ürünleri
1.5.5.1 Plates1.5.5.1 Levha
1.5.5.2 Rodes1.5.5.2 Çubuk
1.5.5.3 Billets1.5.5.3 Kütük
1.6 Deoxidizer1.6 Deoksidasyon Ürünleri
1.7 Powder Metallurgy1.7 Toz Metalurjisi
1.8 Others1.8 Diğerleri
2. Aluminium Production Technology, Machinery & Equipments2. Alüminyum Üretim Teknolojisi, Makina ve Ekipmanları
2.1 Light Metals2.1 Hafif Metaller
2.2 Treatment & Recycling2.2 İşlemler ve Geri Dönüşüm
2.3 Plant, Machinery and Accessories and Equipment for2.3 Alüminyum Üretimi, Prosesleri ve Arıtması için Tesis,
Aluminium Extraction, Processing and RefiningMakina, Aksesuar ve Ekipman
2.4 Raw Materials Processing2.4 Hammadde Prosesleri
2.5 Primary Reduction2.5 Birincil Redüksiyon
2.6 Melting, Casting, Heat Treatment, Reheating Technology2.6 Ergitme, Döküm, Isıl İşlem ve Yeniden Isıtma Teknolojisi
2.7 Furnaces2.7 Fırınlar
2.8 Pressure Die-Casting Machinery & Equipment2.8 Basınçlı Döküm Makina ve Ekipmanları
2.9 Gravity Die Casting Machinery & Equipment2.9 Kokil Döküm Makina ve Ekipmanları
2.10 Continous Casting Machinery & Equipment2.10 Sürekli Döküm Makina ve Ekipmanları
2.11 Refractories and Insulation2.11 Refrakterler ve Yalıtım Malzemeleri
2.12 Rolling Mill Technology2.12 Hadde Teknolojisi
2.13 Extrusion and Drawing2.13 Ekstrüzyon ve Tel Çekme Teknolojisi
2.14 Forging and Extrusion Moulding2.14 Dövme ve Ekstrüzyon Kalıpları
2.15 Sheet Fabrication Technology2.15 Yassı Ürün Şekillendirme Teknolojisi
2.16 Sawing and Cutting2.16 Testere veya Makasla Kesme
2.17 Machining2.17 Talaşlı İmalat
2.18 Metal Construction Work2.18 Metal Konstrüksiyon İşleri
2.19 Strip and Foil Processing, Foil Finishing and Packaging Technology2.19 Şerit ve Folyo Prosesleri, Folyo Son İşlemleri ve Paketleme Teknolojisi
2.20 Environmental Protection2.20 Çevre Koruma
2.21 Tool, Die and Mould Making2.21 Kalıp ve Aksamlarının Üretimi ve Malzemeleri
2.22 Measurement and Testing2.22 Kalite Kontrol ve Test
2.23 Scrap Processing, Recovery, Reclamation and Processing2.23 Hurda Prosesleri, Yeniden Kazanım, Islah Prosesleri
2.24 Inventory Systems2.24 Envanter Sistemleri
2.25 Tube Production2.25 Boru Üretimi
2.26 Mechanical Handling2.26 Mekanik Elleçleme
2.27 Protective Equipment & Clothing2.27 Koruyucu Ekipman ve Giysi
2.28 Industrial Lubricants, Oils, Waxes and Solvents2.28 Endüstriyel Yağlar
2.29 Others2.29 Diğerleri
3. Surface Treatment3. Yüzey İşlemleri
3.1 Special Surface Treatment For Aluminium Products3.1 Alüminyum Ürünleri İçin Özel Yüzey İşlemleri
3.1.1 Polishing3.1.1 Parlatma
3.1.2 Anodizing3.1.2 Anodik İşlemler
3.1.3 Electroplating3.1.3 Elektro Kaplama
3.1.4 Chromating3.1.4 Kromat Kaplama
3.1.5 Coating3.1.5 Yüzey Kaplama
3.1.6 Powder3.1.6 Toz Boya
3.1.7 Teflon3.1.7 Teflon
3.2 Equipment, Materials, Consumable and Accessories for Surface Treatment Technology and Corrosion Protection3.2 Yüzey İşlemleri Teknolojisi ve Korozyondan Korunma İçin Ekipman Malzeme, Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar
4. Aluminium Products for Different Industries 4. Farklı Endüstriler için Alüminyum Ürünler
4.1 Building & Construction4.1 Yapı ve İmalat
4.2 Automotive – Transportation Industry4.2 Otomotiv ve Taşıma Endüstrisi
4.3 Electrical Engineering & Electronics4.3 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
4.4 Household Appliances Industry4.4 Ev Gereçleri Endüstrisi
4.5 Mechanical & General Engineering4.5 Makina Mühendisliği ve Genel Mühendislik
4.6 Design Oriented Applications4.6 Tasarım Hedefli Uygulamalar
4.7 Factory Equipment4.7 Fabrika Ekipmanları
4.8 Other Materials4.8 Diğer Malzemeler
5. Services, Consultancy, Associations and Press5. Servis ve Danışmanlık Hizmetleri, Dernekler ve Yayınlar
5.1 Software5.1 Yazılım
5.2 Simulation5.2 Simülasyon
5.3 Engineering Services5.3 Mühendislik Hizmetleri
5.4 Energy Services5.4 Enerji Hizmetleri
5.5 Consultancy5.5 Danışmanlık
5.6 Information Technologies5.6 İletişim Teknolojileri
5.7 Technology Transfer5.7 Teknoloji Transferi
5.8 Education, Training5.8 Eğitim
5.9 Research5.9 Araştırma
5.10 Publishing5.10 Yayın
5.11 Associations5.11 Dernekler
5.12 Others5.12 Diğerleri