Aluminyum Ekseninde Türkiye’de 2020 ve Gelecek…!

Türkiye Aluminyum Sanayicileri Derneği – TALSAD tarafından hazırlanan, Avrupa Aluminyum Birliği araştırmalarının da değerlendirildiği Dünyada ve Türkiye’de ALÜMİNYUM 2020 raporu Aluminyum Endüstrisinin geleceğine ışık tutuyor..

Dikkat çeken büyüme;

  • Primer Aluminyum üretimi için Dünya Boksit üretimi 2011 – 2020 arasında %46 artarak, “254 M ton” dan “317 M ton” a yükseldi.
  • Dünya Alümina Üretimi 2010 – 2020 arasında “91 M ton” dan “135 M ton” a % 48 arttı.
  • Dünya toplam Alüminanın %53 ü Çin’de üretildi.
  • Covid-19’un küresel pazarlardaki şiddetli etkilerine rağmen 2020 yılında Birincil Aluminyum (Primer) üretimi %5,2; İkincil-Geri Dönüşen Aluminyum üretimi %6,2 büyüdü.

Alüminyum kolay ve esnek şekillendirilebilme özelliği nedeni ile geniş üretim proseslerine uygun çözümler üreterek Tüm endüstriyel üretimlerde değişik form ve alaşımları ile yükselen oranlarda yer buluyor.

Aluminyum HAFİFLİK, DAYANIKLILIK, KOLAY ŞEKİLLENEBİLİRLİK, ATMOSFER ŞARTLARINA DİRENÇ, İLETKENLİK, RENKLENDİRİLEBİLİRLİK, % 100 VE SONSUZ KEZ GERİ DÖNÜŞEBİLİRLİK, rakipsiz özellikleri ile Gelişmiş endüstriler, ileri teknoloji yatırımları ve birçok farklı üretim için stratejik malzeme olmasını devam ettiriyor.

 Dünyada Aluminyum talebinin ;

  • 2020 ile 2025 arasında + %24
  • 2025 ile 2030 arasında + %26
  • 2030 ile 2050 arasında + %136 büyüyeceği öngörülmekte;
  • Talep artışının en az %50 si Geri Dönüşüm ile karşılanacağı hesaplanmakta.

Aluminyum firmalarının 2010 ve 2020 arasındaki büyüklük ve pozisyonlarını değerlendirerek geleceğe yönelik hedeflerini irdelemeleri ve yatırımlarını güncel, modern teknolojiler ve yönelimler ile masaya yatırmaları bekleniyor.

Küresel Alüminyum talep artışının tüm üretim ve yapı sektörlerinde artarak devam edeceği beklenmektedir. 2050 yılına kadar, Ulaşım +%55, İnşaat +%28, Ambalaj +%25, Elektrik-Enerji +34, Dayanıklı Tüketim +%29, Makine +%29 büyüyecek.

Aluminyum kullanımın özellikle elektrikli araçlara geçiş döneminde otomotiv ve ulaşım sektörlerinde en önemli yapı bileşeni olacak ve +%55 ve üzerinde pazarı gebişleyecektir.

Otomotiv sektöründe aluminyum kullanımı ile hafiflik ve yakıt verimliliği, emisyon azaltılması, kolay şekillendirilmesi, korozyon direnci, yüksek dayanımı, döküme uygun alaşımları ve gelişen üretim yöntemleri ile geleceğin en parlak malzemesi olma yolundadır.

Aluminyum, Elektrikli araçlara geçişte stratejik malzemedir.

Avrupa otomotiv sektöründe 2016 yılında araç başına kullanılan aluminyum miktarı 151 kg dan 2025 yılında 199 kga + %32 artacağı hesap edilmekte. Sadece binek araçlar değil ağır araçlar, ticari ve tüm demiryolu, denizyolu, havayolu araçlarında artan oranlarda Aluminyum kullanımı izlenecek.

Ülkelerin Aluminyum tüketimi ve sanayileşme arasında kuvvetli ilişki kişi başı aluminyum tüketimlerinde izlenmekte; ABD de 28 kg, Almanya da 45kg, Çin de 23 kg, Türkiye’de 13 Kg kişi başı aluminyum tüketimi hesap edilmektedir

Türkiye de Görünüm;

Türkiye işlenmemiş alüminyumda dışa bağımlıdır. Birincil alüminyumun %93’ü ithal edilmektedir. Hurda ve geri dönüşümün büyüyerek güçlendiği izlenmekte ve devam edeceği beklenmekte.

Türkiye aluminyum tüketimi 2005 ila 2020 arasında 365 K ton dan 1.137 K tona ulaşmış olup son 5 yılda ortalama %9 büyüdü. Ülkemizdeki kişi başı aluminyum kullanımı oranının artması, bunula beraber üretimin, ihracatın talebi ile artmaya devam edeceği beklenmekte. Aluminyum ürünlerinin ihracatı son 15 yılda ortalama yıllık %8 artmış, 2020 yılında toplam ihracatın %54’ü AB ülkelerine gerçekleşmiştir.

Avrupa Komisyonunun Çin kaynaklı Aluminyum ürünlerine başlattığı kararların etkisinin üretime ve ihracata yansımalarının artması beklenmekte.

Alüminyum Sürdürülebilirlik ve Çevre Uygulamaları ile fırsatları işaret etmekte, Aluminyum kullanıldığı tüm üretim alanlarında avantajlar doğurmaktadır.

AB nin Net Sıfır Karbon Salınımı ve Yeşil Mutabakat politikalarında Aluminyum %100 sonsuz geri dönüşebilirlik özelliği ile üretimde daha fazla tercih edilecek, alüminyumun üretiminde ve kullanımın geliştirilmesinde araştırma ve geliştirmeler ile miktar ve katma değer olarak artan kazanımlar beklenmekte.

Karbonsuz üretime geçişin en hızlı olacağı alanlardan Aluminyum geri dönüşümünde 2050 yılına kadar geri dönüşüm kaynaklı hammadde talebi 65 M ton dan 158 M tona çıkacak. Aluminyumun geri dönüşümü enerji tasarrufu, azalan CO2 salınımı, artan toplama ve geri dönüşüm oranları, süreçte düşük kayıp oranları ve artan malzeme kalitesi avantajı olacak.

2021 yılı küresel piyasalarda güçlü bir toparlanma ile başlamış ve bu gelişmeler alüminyum sektörüne daha da güçlü bir şekilde yansıdı. Alüminyum talebinin 2021’de %7’nin üzerinde artacağı öngörülmekte. Özellikle, Türkiye’nin önemli ihracat pazarı olan AB’de ve ekstrüzyon, yassı ürünler, döküm gibi önemli yarı mamul pazarında büyümenin bu seviyenin bile üzerinde olması beklenmekte.

2021 yılı Alüminyum sektörü için olduğu kadar birçok önemli endüstri kollarında AB Yeşil Mutabakat, düşük karbon düzenlemesi, döngüsel ekonomi ve net sıfır karbon salınımı gibi önemli çevresel politikaların güç kazandığı ve pazarın yapısını doğrudan etkileyeceği yılların başlangıcı olacaktır. Türkiye alüminyum sektörünün bu önemli yapısal değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlaması önemlidir. Alüminyumun %100 ve sonsuz geri dönüşebilme özelliği yeni küresel politikalar ve sürdürülebilirlik hedefleri için önemli bir fırsattır. Covid19 sonrası normalleşme sürecinde “sürdürebilirlik ve geri dönüşüm” konularını daha fazla ön plana çıkaracak, Alüminyum Sanayicileri için “stratejik” bir büyüme alanı oluşturacaktır.

Kaynak: TALSAD – Dünyada ve Türkiye’de Alüminyum 2020 raporu

www.talsad.org.tr